Jongens en meisjes, een wereld van verschil!

Meisjes gedragen zich anders dan jongens: ze zijn meer gemotiveerd, passen zich makkelijker aan in de schoolcultuur, maar worden daardoor ook makkelijker over het hoofd gezien. Meisjes hebben dubbel zo veel faalangst en hebben vaak een negatief zelfbeeld. Jongens worden als stouter of brutaler ervaren. Ze lopen meer risico op slechte schoolresultaten, blijven vaker zitten. Geweld, leerachterstand en hooliganisme zijn grotendeels jongensproblemen. Veel volwassenen zijn zich niet bewust van hun gedrag ten opzichte van jongens en meisjes.

De eerste gevolgen zijn al zichtbaar……………….minder jongens op het VWO en op de universiteit, meisjes doen het beter.  Er valt dus veel te winnen waar het de jongens betreft.

In de workshop wordt ingegaan op de oorzaken en het verschil tussen jongens en meisjes en hoe je de talenten van zowel jongens als meisje maximaal kunt ontwikkelen.  

 Door Anje de Vries / Bureau Meesterschap

 Datum:   25 september 2017                           
 Max. deelnemers:          25
 Ingeschreven: Inschrijving gesloten
 Aantal plaatsen:  

 

 

Grip op de groep

Een negatieve groep zorgt voor ordeproblemen. Pesten, slechte prestaties van leerlingen, veel ruzies, slechte samenwerking tussen kinderen: het zijn allemaal consequenties van een negatieve groep. Wat kun je daaraan doen in de dagelijkse schoolpraktijk? Hoe krijg je als leerkracht grip op je groep? Hoe zorg je voor een positieve groep? Als een groep positief is, heeft dit directe invloed op de leerprestaties en de taakgerichtheid van de kinderen.

Tijdens dit café krijg je inzicht in groepsprocessen en kun je door een ‘groepsdynamische bril’ naar de situatie in de groep kijken. Ook komt aan bod hoe je de groepsdynamiek kunt beïnvloeden.

‘Grip op de groep’ is geen methode en ook geen aanpak. Het gaat om inzicht en reflectie waardoor je professioneler kunt handelen.

Door Renee van Engelen / www.gripopdegroep.nl

 Datum:   5 februari 2018
 Max. deelnemers:          X
 Ingeschreven: Inschrijving gesloten
 Aantal plaatsen: X

 

 

Executieve functies in het onderwijs

Executieve functies (Dawson, Guare, 2010) is een neuropsychologisch concept  dat verwijst naar hogere cognitieve processen die ons in staat stellen onze emoties te reguleren en onze gedachten te monitoren, zodat we efficient  en effectiever kunnen werken, eenvoudig gezegd: deze vaardigheden helpen ons gedrag te reguleren.

Dat gebeurt op twee manieren:
1. Gebruik van bepaalde denkvaardigheden waarmee we doelen kiezen en realiseren of waarmee we oplossingen bedenken: planning, organisatie, timemanagement, werkgeheugen en metacognitie.
2. Om dat doel te bereiken moeten we andere executieve functies gebruiken om ons gedrag te sturen of aan te passen: reactie – inhibitie, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit en doelgericht doorzettingsvermogen.

Wat wordt hier precies mee bedoeld?
Hoe krijgen we zicht op deze functies?
Hoe kunnen we deze functies verbeteren?
Wat betekent dat voor het onderwijs en het werken in de groep?

Deze workshop geeft je inzichten en antwoorden op bovenstaande vragen. 

Door Anneke Jansma en Jannes de Vries / VCPO Noord-Groningen

 Datum:   15 mei 2018                                             
 Max. deelnemers:          25
 Ingeschreven: 21
 Aantal plaatsen: 5