De 7 Uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Wat zijn de 7 uitdagingen?

De 7 uitdagingen waar leerkrachten tegenaan lopen in het begeleiden van talent en de praktische handvatten hiervoor:

 • Hoe kun je deze problemen voorkomen? Daarna kijken we naar hoe je ze oplost als ze al opgetreden zijn;
 • Hoe deze technieken zo toegepast kunnen worden dat de hele groep er mee vooruit geholpen kan worden;
 • Leren leren principes en technieken om leerlingen meer controle en eigenaarschap over hun eigen leerproces te geven;
 • Hoe je de specifieke identiteit van de school hierop aan kunt laten sluiten;
 • Hoe je deze tools die je in deze training leert, in kunt zetten in andere trajecten zoals handelings- en opbrengstgericht werken.

Je ontvangt praktische tools om de volgende dag leerlingen te helpen:

 • Leerlingen die gedemotiveerd zijn, moeite hebben met leren, weinig doorzettingsvermogen laten zien
 • Je herkent getalenteerde leerlingen beter en kunt ze een passender aanbod geven waardoor ze beter in hun vel komen te zitten;
 • Je staat steviger in je schoenen om je pedagogische aanpak naar ouders te onderbouwen;
 • Je leert een aantal effectieve methodes om structurele problemen in het onderwijs aan te pakken zoals het niet af krijgen van weektaken en andere zaken.
 • Meer inzicht in waarom leerlingen soms moeilijk vooruit te krijgen zijn;
 • Meer rust omdat je zeker weet dat je het juiste aan het doen bent;
 • Dat je bewezen effectieve methodes gebruikt en dus het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Door Novilo

 Datum:   17 oktober 2017   
 Max. deelnemers:           
 Ingeschreven: Gesloten
 Aantal plaatsen:  

 

 

Snappet

Deze  praktische avond gaat vooral over het werken met Snappet en de vragen en oplossingen waar scholen die al een poosje met Snappet werken tegen aan zijn gelopen.

Er is ruimte om ervaringen te delen, tips en tops te geven en wellicht krijg je antwoord op vragen die je mischien zou willen stellen tijdens een telefoonsessie met Snappet.


Door Thea Offringa en Remco Kiers / VCPO Noord-Groningen

 Datum:   13 november 2017                                            
 Max. deelnemers:           X
 Ingeschreven: Inschrijving gesloten
 Aantal plaatsen:  X

 

 

Inzicht in leren

In deze workshop verkennen we een aantal aspecten die het leerklimaat in uw klas optimaliseren. Uit de analyse van John Hattie uit “Leren zichtbaar maken” blijken specifieke interventies een krachtige manier om het leren van leerlingen te beïnvloeden. Met name het eigenaarschap van de leerlingen bij hun eigen leerproces vergroten is het doel.

We gaan deze avond  met name in op het formatief evalueren en het geven van adequate feedback.

Na deze avond heeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke aspecten beïnvloeden het leren van leerlingen het meest?
 • Op welke wijze  kun je formatief evalueren in je groep vormgeven?
 • Welke rol speelt het opstellen van doelen met succescriteria?
 • Wat is het doel van feedback?
 • Welke vormen en niveaus van feedback zijn er?

U krijgt een aantal praktische handreikingen die direct toepasbaar zijn in uw eigen klassenpraktijk. 

Door Lex Gall / Onderwijs met Lev

 Datum:   16 januari 2018
 Max. deelnemers:          X
 Ingeschreven: Inschrijving gesloten
 Aantal plaatsen: X

 

Programmeren

Beebots, 3D printers, Sphero’s en Scratch… Allemaal mooie tools om met programmeren aan de slag te gaan. De vraag is hoe je dit structureel in je onderwijs in kan zetten. Tijdens deze workshop gaan we in op het fenomeen programmeren. We bekijken wat er nodig is voor een doorgaande lijn en gaan aan de slag met een heel divers aanbod van leeractiviteiten die online worden aangeboden. Laat je inspireren om je collega’s te inspireren!

iPad mee dus! En als je zelf iets wil laten zien die avond, laat het vooral even weten, dan plannen we dat in!

Door Michiel Masselink / Timpaan

 Datum:   6 maart 2018                                              
 Max. deelnemers:          25
 Ingeschreven: 11
 Aantal plaatsen: 14

 

Mindmappen met kleuters

“Een mindmap is een visueel diagram dat gebruikt wordt om informatie vast te leggen en te organiseren op een manier die past bij hoe onze hersenen van nature werken” (citaat Tony Buzan).

Mindmappen met kleuters is Rianne’s specialiteit. Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar ook voor kleuters zijn er voldoende mogelijkheden om ze van mindmapping te laten profiteren. Het visualiseren van woorden zorgt ervoor dat kleuters in staat zijn om mindmaps te ‘lezen’. Ze zet deze werkvorm met name in bij woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren. Ben jij ook nog steeds op zoek naar een succesvolle manier om begrijpend luisteren in jouw kleutergroep op een hoger niveau te brengen? Rianne werkt inmiddels al een aantal jaren met mindmaps. Ze merkt dat haar leerlingen enthousiast zijn, een andere luisterhouding ontwikkelen en beter scoren. In deze workshop vertelt zij hoe zij dit in haar groep aanpakt. Daarnaast neemt zij ter inspiratie een flink aantal uitgewerkte voorbeelden mee en gaan we praktisch aan de slag met een prentenboek.

Door Rianne Hofma / www.Mindmappenmetkleuters.nl

 Datum:   9 april 2018                                            
 Max. deelnemers:          25
 Ingeschreven: 22
 Aantal plaatsen: 3