SWS De Zoutkamperril

SWS De Zoutkamperril is een school voor christelijk en openbaar basisonderwijs in Zoutkamp. De school is in augustus 2017 ontstaan uit een fusie tussen OBS Solte Campe en CBS de Ichthusschool.

Het motto van onze school is: Altijd in ontwikkelng, altijd in beweging

De naam van de school verwijst naar Zoutkamp en het water. De Zoutkamperril is een kanaal waarin verschillende waterstromen samen komen om vanaf daar uit te vloeien in het Lauwersmeer.

Dit samenvloeien heeft symbool gestaan voor het samenvloeien van het openbaar en chistelijk basisonderwijs in Zoutkamp tot één nieuwe dorpsschool. Een school waar alle leerlingen, ouders en teamleden zich thuis kunnen voelen en gewerkt wordt aan kwalitatief goed en eigentijds onderwijs.

 

SWS De Zoutkamperril
Directeur Ben Matoren
H. Doornbosweg 2a
9974 PE  ZOUTKAMP
0595-402614
www.zoutkamperrril.vcpong.nl
zoutkamperril@vcpong.nl