CBS Ichthus

Christelijke Daltonschool Ichthus: voor een goede basis!
De Ichthus is een basisschool en moet voldoen aan de Wet Primair Onderwijs. Onze school gaat uit van een Christelijke identiteit en het team geeft Daltononderwijs.

Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging zijn wij ons bewust van het feit dat ieder kind mag zijn zoals zij/hij is. Ieder kind is een uniek schepsel en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. Ieder mens heeft recht op waardering. Respect en waardering is geen gunst, maar behoort “de gewoonste zaak” van de wereld te zijn. Je staat niet alleen in de wereld. Iedereen heeft met haar/zijn medemens te maken. Dit kan niet vrijblijvend zijn. Een ieder zal voor een ander zorg moeten dragen. Daar hoort verantwoordelijkheid bij. Op jonge leeftijd zul je dit aan kinderen moeten leren. De Bijbel is daarbij de leidraad. Vanuit deze overtuiging vraagt dit een vriendschappelijke en ondersteunende houding van leerkrachten. Ieder kind telt voor ons. Via verhalen, gesprekken, liederen zingen, gezamenlijke vieringen en aandacht voor elkaar, proberen we onze identiteit inhoud te geven.

Sinds augustus 2000 zijn wij een erkende Daltonschool.

Wat betekent het om een daltonschool te zijn?
De werkwijze van een daltonschool is gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst.
Helen Parkhurst is de grondlegster van het daltononderwijs. Zij kwam als onderwijzeres op een éénmans schooltje te werken in de Amerikaanse plaats Dalton. Daar gaf zij les aan 40 kinderen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus. Zij zocht een manier om ieder kind zo optimaal mogelijk les te geven. Vanuit dat oogpunt is zij begonnen met het ontwikkelen van een visie, die nu bekend staat als het daltononderwijs
Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Een daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.


 

CBS Ichthus 
Directeur Tietia van Houten
Gebr. 
Gootjesstraat 47

9953 PV  BAFLO
0595-422704
www.ichthusbaflo.vcpong.nl
ichthusbaflo@vcpong.nl