CBS De Wieken

CBS De Wieken is de enige basisschool van het dorp Ten Post, gevestigd aan Oldenhuisstraat 6. Onze school is een fijne school van 68 leerlingen, met een enthousiast team, middenin het dorp. De meeste kinderen wonen in Ten Post, maar ook kinderen uit omliggende dorpen zoals Lellens, Wittewierum en Winneweer weten onze school te vinden. We zijn een school met een open christelijke identiteit, zodat iedereen zich welkom voelt.

We werken op school met een 4 combinatiegroepen. Hierin worden de instructiemomenten van de leerkracht afgewisseld met perioden van zelfstandig werken (alleen of in groepjes) en hulp in kleine groepen. We vinden het belangrijk de kinderen te leren op een goede manier met anderen om te gaan en zichzelf te zijn. Dit doen we door een Vreedzame School te zijn. Natuurlijk leren we de kinderen alle kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het dagelijks leven, onderverdeeld in vakken als rekenen, begrijpend lezen, wereld oriëntatie, creatief, etc.

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. Ouders zijn betrokken bij het werken en leren van hun kinderen op school, bij de activiteiten en bij organisatorische zaken, zoals de MR en de OR.

Mocht u na het rondkijken op de site, meer informatie over onze school willen hebben, neem dan gerust contact op met de directeur, voor een rondleiding en een gesprek op school. U bent van harte welkom.

CBS De Wieken: Dorpsschool met kwaliteit!


CBS De Wieken
Directeur Paulina van Bostelen
Oldenhuisstraat 6
9792 PM Ten Post 
050 – 302 28 20
wieken@vcpong.nl
www.cbsdewieken.nl