De Regenboog Leens

De Regenboog is een Christelijke Dalton Basisschool voor kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar. We zijn voornamelijk een dorpsschool, maar ook kinderen buiten het dorp bezoeken onze school. Een kleine, vriendelijke en overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent. Samen (schoolleiding, leerkrachten, ouders én kinderen) proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze optimaal kan ontplooien.

Onze school ligt in het hart van Leens. De regenboogkleuren komen duidelijk naar voren in de school. De groepen zijn duidelijk herkenbaar doordat ieder lokaal een bepaalde kleur van de regenboog heeft.

Onze school heeft 4 groepen. Momenteel bezoeken 80 leerlingen onze school en we werken met 8 leerkrachten een directeur en een intern begeleider.

Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. De na- en voorschoolse opvang is in ons gebouw gevestigd en wordt georganiseerd door de stichting de Grondzeiler. Tevens is in ons schoolgebouw peuterspeelzaal Bruintje Beer gehuisvest.

Kortom: het is een kleurrijke school waar iedereen welkom is

CBS De Regenboog 
Directeur Sjoerdtsje Pasma
Notaris A.H. Agessingel 10
9965 RD  LEENS
0595-572017
www.regenboogleens.vcpong.nl
regenboogleens@vcpong.nl