CBS De Rank

Wie zijn wij in een notendop?

Schoolgrootte

Op kinderen cbs De Rank verwelkomen we dagelijks 61 leerlingen in vier lokalen. Het onderwijs wordt verzorgd door een team van 7 leerkrachten, daarin ondersteund door een Intern Begeleider (orthopedagoog) en directeur.

De Rank
De Rank is een christelijk tolerante basisschool die inspeelt op talenten van kinderen en zo het beste uit kinderen wil halen. Elk kind is een kostbaar geschenk. Een school waar normen en waarden centraal staan. De school scoort bovengemiddeld. De school heeft Taal/Lezen als specialisme en speerpunt.

Tot bloei komen, is het doel van het leven. De kans die we hebben als team, is om iets voor een ander te betekenen en dat leren we onze leerlingen ook. Je wordt gezien, gekend en we geven om je.

Als team gaan we uit van het positieve, soms gaat het niet goed en dan zoeken we naar herstel. Met elkaar bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing. Beter dan we allemaal voor onszelf hadden bedacht. Open contact met ouders en kinderen is belangrijk op de Rank.

Manier van werken

We geven les in twee combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. We werken ’s ochtends aan rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. In de middagen wordt er thematisch gewerkt aan de hand van de principes van Meervoudige Intelligentie (4xWijzer). We hebben dan onze welbekende MI middagen. Elk kind bezit vaardigheden waar hij/zij goed in is, tijdens MI wordt dit extra benadrukt. Thematisch Onderwijs voor de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur, Kunst en Cultuur. 

De ervaring is dat werken in thema’s leidt tot een aantal zeer positieve effecten: 

Namelijk de nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen neemt toe en de leerkrachten vinden hun onderwijs betekenisvoller en ouders raken meer betrokken.

Kinderen  leren o.a. samenwerken, onderzoeksmatig werken en leervragen te formuleren en presenteren. Hun werk moet voldoen aan de vooraf vastgestelde criteria, zodat ze gericht feedback kunnen krijgen over hun afgeleverde werk.

 Kortom: professionele leerkrachten met een warm hart voor kinderen die ook naar zichzelf durven te kijken om elke dag samen met de kinderen te leren.

CBS De Rank
Directeur Mathilde Lievers
A.G. Bellstraat 14
9989 AT  WARFFUM
0595-423759
www.derank.vcpong.nl

derank@vcpong.nl