CBS De Piramiden

CBS De Piramiden; een basisschool die haar naam eer aan doet. Met elf piramiden in de top. Een school die geschiedenis kent, onderwijst en zeker geschiedenis maakt. Er wordt hard gewerkt door kinderen en volwassenen. 

We vormen samen een school waar ouders, de kinderen, hun juffen en meesters met veel plezier naar toe gaan. Een kindvriendelijke en kindveilige school waar heldere structuren worden gehanteerd. Waar goede leerlingenzorg is. Maar bovenal waar individuele talenten worden ontdekt en gestimuleerd in een positieve sfeer.

Een school waar ons team trots op is en waar kinderen leren trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen! 

 


CBS De Piramiden
Directeur Siep Smidts
Hamrik 6
9951 JH  WINSUM
0595-442070
www.piramiden.vcpong.nl
piramiden@vcpong.nl