CBS De Meander

Wij vinden het NATUURlijk dat de kinderen met plezier naar onze school komen, in een goede en veilige sfeer zich kunnen ontplooien en hun uiterste best doen om goede resultaten te behalen. NATUURlijk gaat het bij ons niet alleen om het leren lezen en rekenen, we willen de leerlingen meer meegeven. Vakken als biologie, geschiedenis, cultuur, ICT, schaken en kunstzinnige vorming staan bij ons hoog aangeschreven en zijn zichtbaar in ons gebouw en lesprogramma. NATUURlijk sluiten wij ons aan bij de mogelijkheden en beperkingen van de leerkracht en de leerling en bieden waar nodig extra hulp. Niet alleen voor kinderen die het moeilijk hebben maar ook voor de leerling die meer aan kan. De NATUURlijke omgeving waarin we leven, ons prachtige dorp Sauwerd, betrekken we bij ons onderwijs, in onze projecten en lessen. Op Cbs De Meander kun jij NATUURlijk leren! NATUURlijk bedoelen we met jij: leerlingen, ouders en medewerkers! De Meander is een christelijke basisschool. NATUURLIJK hoef je niet christelijk te zijn om je bij ons op school thuis te voelen, andere levensbeschouwing en gezindte zijn welkom. We geven inhoud aan onze christelijke identiteit door aandacht te geven aan de wereldgodsdiensten, door te vertellen uit de bijbel en door samen te vieren. Het is belangrijk voor ons, om met elkaar in gesprek te gaan over wat deze verhalen en feesten ons vandaag de dag nog zeggen.

De naam van de school verwijst naar het landschap waarin de school staat; De Meander; een `meander` is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop (beek, rivier of zeestroming). Een opeenvolging van meanders vormt een meanderende rivier. Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld. en is de metafoor van het onderwijs. De ontwikkelingen gaan niet langs een rechte lijn maar bewegen zich kronkelend voort. Daarbij meenemend wat op zijn weg ligt en wat van langs de zijlijn wordt opgenomen.

 Onze school

  •  geeft aandacht dichtbij en veraf
  •  zet in op talent
  •  neemt verantwoordelijkheid en bevordert zelfstandigheid

CBS De Meander
Directeur Thea Bouman
Lindenlaan 14
9771 AM  SAUWERD
050-3061571
www.meander.vcpong.nl
meander@vcpong.nl