CBS De Haven

CBS De Haven maakt deel uit van het kleine, hechte dorp Onderdendam
Een veilige haven waarin we in een goede sfeer ons ontwikkelen, onze talenten ontplooien en leren met en van elkaar. Een beschutte haven van waaruit we de wereld kunnen verkennen, daarbij gebruikmakend van ons eigen dorp. Alle kinderen uit het dorp zijn welkom om hun talenten te ontplooien. We zorgen actief voor elkaar, het gebouw en de omgeving. Wij bieden een uitdagende leer- en leefomgeving, waarbij kinderen concreet, aanschouwelijk, zintuiglijk en handelend leren: met hoofd, hart en handen. Er is een samenhang tussen verschillende vakgebieden en bieden deze aan binnen thema’s in ons projectonderwijs.
Of je nu meer, minder of gemiddeld presteert: je bent in groepsverband en op eigen niveau met het zelfde onderwerp bezig. Samen waar het kan, apart waar het moet. Zoals in groep 1 tot en met  4, die hun eigen taalmethode volgen en aansluiten bij het projectthema waar dit mogelijk is.
Zelfstandigheid, communicatie, verantwoordelijkheid, structuur en samenwerken tijdens het
spelen en leren in een veilige en positieve omgeving zijn belangrijk in ons onderwijs en omgang
met elkaar; voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en het dorp.
De Haven is een christelijke basisschool. Je hoeft niet christelijk te zijn om je bij ons op school
thuis te voelen, een andere levensbeschouwing en gezindte is welkom. We geven zichtbaar
inhoud aan onze christelijke identiteit door aandacht te geven aan de wereldgodsdiensten, door te vertellen uit de bijbel en samen te vieren. Het is belangrijk voor ons, om met elkaar in gesprek te gaan over wat deze verhalen en feesten ons vandaag de dag nog zeggen.

 


 

CBS De Haven
Directeur Marloes Mertens

Meester A.J. van Roijenstraat 7
9959 PN  ONDERDENDAM
050-3049194
www.dehaven.vcpong.nl
dehaven@vcpong.nl