CBS De Borgschool

De Borgschool is een school voor christelijk basisonderwijs, een school voor vier-tot twaalfjarige kinderen.

De kinderen, die onze school bezoeken, komen uit alle wijken van het dorp Winsum-Obergum.

De naam van de school is verbonden aan het feit, dat enkele eeuwen geleden in de omgeving van de school de Tammingaborg heeft gestaan. Veel straatnamen in de wijk hebben ook een relatie met deze borg.

Op de Borgschool willen we proberen de leerlingen te respecteren in al hun verschillen. We kiezen daarom voor het adaptieve onderwijs: onderwijs op maat. We volgen de uitgangspunten van professor Luc Stevens. Hij onderscheidt drie basisbehoeften bij kinderen:

  • competentie: het ervaren, dat je veel kunt;
  • autonomie: eigen keuzes maken, eigen beslissingen nemen;
  • goede relaties: je veilig voelen, waardering ervaren, samenwerken.

We leggen daarom veel nadruk op zelfstandigheid: zelf plannen, zelf zorgdragen voor je dag-of weektaak, eigen verantwoordelijkheid dragen.

Onze uitgangspunten hebben we beschreven in onze schoolgids, ons schoolplan en ons zorgplan. Deze documenten kunt u op school aanvragen.

Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.

CBS Borgschool
Directeur Tietia van Houten
Borgweg 46
9951 BG  WINSUM
0595-442318
www.borgschool.vcpong.nl
borgschool@vcpong.nl