Geachte ouders, 

U hebt uw zoon/dochter ingeschreven als leerling van de school. Uw school maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen. Deze vereniging is het bevoegd gezag van 16 christelijke basisscholen in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Bedum, Winsum en Ten Boer.
Ouders kunnen lid worden van de vereniging en maken dan deel uit van de schoolkring van de school waar de leerling staat ingeschreven. Door dit lidmaatschap oefenen ouders invloed uit op de Raad van Toezicht van de school, bijvoorbeeld door jaarlijks de ledenvergadering bij te wonen van de Raad van Toezicht of van de schoolkring.

Wij nodigen u van harte uit om u aan te melden als lid van de vereniging. De Raad van Toezicht van de verenging stelt de inbreng van ouders zeer op prijs. Het lidmaatschap kost € 5,00 per kalenderjaar per persoon.
Door uw aanmelding verklaart u in te stemmen met de grondslag van de vereniging of deze te respecteren.

Aanmeldingsformulier