Bestuurlijke structuur

Wij staan als VCPO Noord-Groningen borg voor een goede aansturing van het onderwijs op de zestien basisscholen die wij beheren. 

Dat houdt in dat we verantwoordelijkheid nemen voor:

-         Een gezamenlijk gevoerd onderwijsbeleid
-         De juiste inzet van gelden
-         De weloverwogen inzet van personeel

We streven ernaar onze financieel gezonde positie in stand houden.

Raad van Toezicht
Voorzitter: de heer J.R. Nicolai
Lid: de heer J. Dusseljee
Lid: mevrouw F.G.H. Mulder
Lid: mevrouw H. Bakker
 

Bestuursbureau


Directeur-Bestuurder
Simon van der Wal

 

Personeel & Organisatie:
Gerard Weitenberg 

 

Onderwijs & Kwaliteit:
Cor Westerholt 


 

Orthopedagoog/gz-psycholoog:
Jannes de Vries

 

ICT, Identiteit, PR & Communicatie:
Marije Smit 


 

Secretariaat:
Willemijn Smit-Tensen 

 

Secretariaat:
Agaath Vriezema-de Vries

De GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit tien leden. Zij worden gekozen als vertegenwoordigers van ouders en personeel. De GMR adviseert het bestuur en is nauw betrokken bij de voorbereidingen van het algemene beleid van VCPO Noord-Groningen. In de GMR zitten vertegenwoordigers van scholen uit de vijf gemeenten. 

Wilt u lid worden van de VCPO Noord-Groningen?
Klik hier of download hier het aanmeldingsformulier.