Organisatie

Onze organisatie omvat 16 scholen, zo’n 170 medewerkers en ruim 1600 kinderen. Samen werken wij aan een fijne sfeer waarin iedereen ruimte krijgt en zich welkom en verbonden voelt.

Wij geven onze scholen, medewerkers en kinderen de ruimte om eigen keuzes te maken en leggen de verantwoordelijkheid daar waar hij deze hoort te liggen. De directeuren van onze scholen zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van hun school en de keuzes die binnen hun school gemaakt worden. Iedere leerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in haar klas. Onze organisatie ondersteunt de mensen in de scholen bij hun streven naar maximale kwaliteit en helpt hen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Wij zijn een vereniging voor christelijk onderwijs. Het lidmaatschap kost 5 euro per jaar. Lid worden? Meld u dan hier aan. 
Of download hier het aanmeldingsformulier.