Onderwijs

Onderwijs laat kinderen leren voor een onbekende toekomst. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zo krachtig mogelijk wordt toegerust voor de uitdagingen die het te wachten staan. Zelfvertrouwen, weten wie je bent en waar je goed in bent, spelen daarbij een belangrijke rol.

Wij dagen kinderen uit om het eigen leerproces te sturen en hun talenten binnen en buiten de school te ontwikkelen. Ruimte en vertrouwen spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen ontwikkelen zich hierdoor beter en leren bovendien dat zij in staat zijn om zelf keuzes te maken en het leven op basis van hun eigen talenten vorm te geven. Vertrouwen zorgt er voor dat kinderen dit ook durven.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en zich daarmee verbonden voelen. Al onze scholen leren kinderen om zich niet alleen verantwoordelijk te weten voor het eigen leven, maar ook medeverantwoordelijk voor de ander en de schepping als geheel. Wij stimuleren onze kinderen en onze medewerkers om zich in te zetten voor de samenleving om hen heen. Binnen de school, en ook daarbuiten.  

Al onze scholen zijn uniek. Wij geven ze de ruimte om hun eigen kwaliteit in de wereld te zetten en stimuleren ze om zich te verbinden. Met andere scholen en met de samenleving waar zij onderdeel van zijn.