Visie

VCPO Noord-Groningen biedt christelijk en passend onderwijs in onze regio. Wij staan midden in de samenleving en geven elk kind de ruimte om op eigen wijze de wereld te leren ontdekken. In één zin is onze missie: 

Leer je wereld ontdekken. 

De scholen van VCPO Noord-Groningen zijn niet alleen leergemeenschappen, maar ook leefgemeenschappen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich onderdeel voelen van een groter geheel en zich hier ook medeverantwoordelijk voor voelen. 

Wij zijn er voor alle kinderen waarvan de ouders kiezen voor christelijk onderwijs. 

Respect en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in onze christelijke levensvisie. Ieder kind is anders, ieder kind verdient het gezien te worden. Wij werken vanuit het hart en gaan uit van wat kinderen kunnen en niet van wat zij niet kunnen. 

Missie

Onze droom is dat leerlingen maximaal worden uitgedaagd om zich - binnen de context van hun vermogen - cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot maatschappelijke burgers.

Onderwijs is werken met je hoofd, hart en handen!

Identiteit

Bij VCPO Noord-Groningen delen we de christelijke grondslag, maar iedereen geeft hieraan zijn eigen invulling. Wij zijn er voor alle kinderen waarvan de ouders kiezen voor christelijk onderwijs.Op de scholen van VCPO Noord-Groningen is aandacht voor de christelijke feestdagen vanzelfsprekend. We beginnen de dag met een gebed en vertellen regelmatig een Bijbelverhaal. Maar de christelijke identiteit blijkt vooral uit de manier waarop wij kinderen tegemoet treden. De christelijke waarden, zoals respect, rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naasten en naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar.

In iedere school leren kinderen om te gaan en kennis te nemen van andere culturen. Op deze manier willen we werken aan een maatschappij waarin mensen die anders denken dan hoe je zelf wordt opgevoed, worden gerespecteerd.

Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat wij letterlijk en figuurlijk open in de samenleving staan. Het betekent ook dat wij onze kwaliteiten graag en waar mogelijk met die van andere organisaties verbinden om in brede zin te werken aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij actief zijn. De kwaliteit en de nabijheid van voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol.