Welkom bij VCPO Noord-Groningen. Wij bieden Christelijk onderwijs aan ruim 1600 kinderen op 15 scholen in de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Bedum en Ten Boer. Onze scholen staan open in de samenleving, en open voor ieder kind. 

Huis-orthopedagoog viert jubileum

Orthopedagoog en GZ psycholoog Jannes de Vries (61) uit Eenrum viert op 27 augustus zijn 40 jarig jubileum in dienst van het onderwijs. De jubilaris is momenteel volledig in dienst van de VCPO Noord – Groningen en wordt voor een dag gedetacheerd naar Stichting Noordkwartier te Delfzijl. Zijn belangrijkste taak is het ondersteunen van leerlingen die dat nodig hebben.

De Vries startte zijn loopbaan als leerkracht op de Prinses Wilhelminaschool voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) te Groningen. Naast zijn volledige baan studeerde hij in 1985 cum laude af als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich met name in onderzoek en begeleiding van leerlingen met dyslexie. In 1990 verruilde hij zijn leraarschap voor het verrichten van ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.  Hij richtte zich meer op leerlingen in het reguliere onderwijs in kader van Weer Samen naar School en bekleedde diverse coördinerende functies. In het jaar 2000 werd hij geregistreerd  als gezondheidszorgpsycholoog in het zogenaamde BIG register en is volledig bevoegd voor  onderzoek en begeleiding.
 Zijn huidige werkgever benaderde hem in 2008 om op detacheringsbasis binnen het reguliere basisonderwijs te komen werken, wat resulterende in een benoeming vanaf 2010. De VCPO Noord – Groningen heeft al voor de invoering van Passend Onderwijs (2014) een ondersteuningsteam  ingesteld waar de jubilaris zijn expertise deelt met anderen om de leerlingen op haar scholen te voorzien van de ondersteuning die ze nodig hebben.
Naast zijn werkzaamheden bij de VCPO en Noordkwartier begeleidt De Vries studenten van de RUG, is hij voorzitter van de VV Eenrum, secretaris van de Stichting Dyslexie Noord – Nederland en lid van de integrale werkgroep Passend Onderwijs van de provincie Groningen.

Terug naar het nieuwsoverzicht