Welkom bij VCPO Noord-Groningen. Wij bieden Christelijk onderwijs aan ruim 1600 kinderen op 15 scholen in de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Bedum en Ten Boer. Onze scholen staan open in de samenleving, en open voor ieder kind. 

De Zoutkamperril wordt nieuwe dorpsschool van Zoutkamp

Zoutkamp gaat het meemaken. Met ingang van september 2017 één basisschool in het dorp.
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 krijgt Zoutkamp één nieuwe basisschool in het dorp. De school die de naam “SWS De Zoutkamperril” krijgt, vloeit voort uit een fusie tussen OBS de Solte Campe en CBS De Ichthusschool. In de nieuwe school worden zowel de openbare als de christelijke identiteit ondergebracht. Net voor de jaarwisseling hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen hun instemming aan de fusie tussen beide scholen gegeven. De samenwerkingsschool wordt gehuisvest in het gebouw van de Ichthusschool. Deze school zal daarvoor in de komende maanden een flinke verbouwing en uitbreiding ondergaan. Na de fusie is er sprake van één dorpsschool waar 118 leerlingen samen onderwijs zullen volgen en waarin ook Peuterspeelzaal Pinokkio is ondergebracht. De samenwerkingsschool wordt bestuurlijk ondergebracht bij VCPO Noord-Groningen.

Onthulling van de naam met gebak voor de leerlingen en tijdens feestelijke ouderavond
Gisterochtend werd de nieuwe naam van de school het eerst bekend gemaakt bij de leerlingen van beide scholen. Alle leerlingen kregen een gebakje met daarop de naam van de nieuwe school. Tijdens een informatieve ouderavond in De Zeearend in Zoutkamp werd de naam daarna ook bekend gemaakt aan alle (toekomstige) ouders en werden ook zij getrakteerd op gebak met daarop de naam van de school. SWS De Zoutkamperril.

Ouders, leerlingen en inwoners van Zoutkamp is gevraagd een naam te bedenken voor de samenwerkingsschool. Uit alle inzendingen kreeg SWS De Zoutkamperril uiteindelijk de meeste stemmen. De Zoutkamperril is van oorsprong een natuurlijk kanaal waar verschillende waterstromen samenkomen om daarna uit te vloeien in het Lauwersmeer. Dit samenvloeien van verschillende stromen staat ook symbool voor het samenvloeien van de beide basisscholen in één nieuwe samenwerkingsschool voor het hele dorp. Eén school waar alle kinderen uit Zoutkamp en omgeving samenkomen om modern en eigentijds basisonderwijs te volgen en daarna uit te waaieren over verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Het motto van de school is: “Altijd in ontwikkeling, altijd in beweging!” Ook hier is de link met het water van de Zoutkamperril gemaakt.

Tijdens de verbouwing gaat het werk door
In de komende maanden is het gebouw van de Ichthusschool het toneel van een rigoureuze uitbreiding en verbouwing. Dat zorgt uiteraard voor enige overlast… maar daarna staat er dan ook een school waar Zoutkamp trots op kan zijn en weer vele jaren mee vooruit kan. De periode tot aan de zomervakantie zal door beide scholen en teams gebruikt worden om alvast zoveel mogelijk zaken op elkaar af te stemmen en samen te doen. Op die manier wordt er voor gezorgd dat de deuren van de nieuwe school ook daadwerkelijk met ingang van het nieuwe schooljaar open kunnen.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/172620/De-Zoutkamperril-wordt-nieuwe-dorpsschool-van-Zoutkamp


Terug naar het nieuwsoverzicht